Lien-he

STT Họ tên Chức vụ Email
1
Nguyễn Tiến Dũng Giám đốc hndn-tuky@haiduong.edu.vn
2
Phạm Thế Huynh Phó giám đốc huynhdntk@gmail.com
3
Đoàn Văn Lực Tổ trưởng doanluchd@gmail.com
4
Nguyễn Thị Yến Tổ trưởng yentintkhd@gmail.com
5
Nguyễn Thị Mai Giáo viên thanhmai80dt@yahoo.com.vn
6
Bùi Thị Huyền Giáo viên, thư ký hội đồng huyenan78@gmail.com
7
Nguyễn Thị Hiển Giáo viên, BCH công đoàn hien041080@gmail.com
8
Nguyễn Thị Lan Phương Giáo viên Phuongtu1403@yahoo.com.vn
9
Nguyễn Thị Quỳnh Châm Giáo viên, BCH Đoàn TN Nguyenquynhcham@gmail.com
10
Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên, BCH Đoàn TN Trangtam83@gmail.com