Thông tin về đơn vị

Tổng quan

  • Họ tên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Học vị: Ths Quản lý Thông tin
  • E-mail: hndn-tuky@haiduong.edu.vn
  • Điện thoại: 02203748138
  • Địa chỉ:Tứ Kỳ - Hải Dương

Mô tả chi tiết