Thông tin về đơn vị

Tổng quan

  • Họ tên: Nguyễn Văn Hà
  • Chức vụ: Giáo viên
  • Học vị: Đại Học
  • E-mail: manhhathptcauxe@gmail.com
  • Địa chỉ:Tứ Kỳ - Hải Dương

Mô tả chi tiết